Идеята

Проектът представлява трансфер на методология и създаване на нов продукт с високо качество и от полза за много бенефициенти, който след съответно адаптиране се въвежда в системата на професионално образование и обучение на партньорите.

Цели и задачи

Основната цел и задача на проекта е да се създаде биологически активен малц от лимец за използване в хранително-вкусовата промишленост, пивоварна, сладкарска и пекарска промишлености, както и да се разпространят получените познания, чрез системата за професионално образование в България и чужбина.

Програма "Леонардо да Винчи"

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна.

ИНСТИТУЦИИ

Latest Blog

10680090_1474255169526933_3157512124777722003_o

test

Селскостопанска академия – София беше домакин на „Отворените врати“ по проект „Лимецът – Древна иноваця“ (Договор № 2013-1-BG1-LEO05-08705). В рамките на събитието се представи напредъкът по проекта, постигнатите резултати и създадените нови продукти. Участниците дегустираха пиво и храни, които са на основата на малцуван лимец – култура, която се е съхранила генно непроменена от неолита

Read More