ЕТ “Петком – Петко Ангелов”

  1. ЕТ „Петком – Петко Ангелов“ е малка компания, занимаваща се с биологично селско стопанство и екотуризъм в Източните Родопи. Както е отбелязано в името й, това е търговска компания – едноличен търговец, със заетост както в сферите на научните изследвания, така и при развиването на био-продукти, тяхното предлагане и използване в промишлеността.  Компанията също така се занимава с алтернативен туризъм и е организатор на първия фестивал на хляба в България, включващ и състезание за най-добър продукт от лимец. Петком ЕТ е заета в сферата на лимеца и неговото производство от много време. Както е отбелязано в проекта, Петком ЕТ се занимава с управлението и координацията на проекта. Във връзка с това от голяма важност е доказаният опит при управлението на компанията на управителя на проекта – Петко Ангелов, като от особено значение са магистърска му степен по управление и неговият предишен опит в отглеждането на лимец, започнал още в 1999 г. ЕТ „Петком“ разполага с екип отлични специалисти с богат опит при управлението на проекти по европейски програми, като „Учене през целия живот“ и „Леонардо да Винчи“, както и с висококвалифицирани експерти в областта на зърнопроизводството и управлението на свързани с него проекти.