Идеята

Проектът представлява трансфер на методология и създаване на нов продукт с високо качество и от полза за много бенефициенти, който след съответно адаптиране се въвежда в системата на професионално образование и обучение на партньорите. Методологични и технологични познания се пренасят от Чехия в България, като по време на проекта тези познания се приспособени да отговарят на изискванията на Българската система за професионално образование и обучение. Иновацията е специален процес на малцуване, подходящ за по-малко разпространена култура – лимец, притежаваща доказано по-добри от тези на други сортове пшеница качества.

В рамките на проекта се провеждат множество изследвания и методологията се адаптира към спецификите на сорта. След проверка на цялостния процес, адаптираните познания стават основа на нова учебна програма.