Контакти

Селскостопанска Академия

BG -1373 София

Суходолска 30

tel.:+359(2)8127517

http://www.agriacad.bg

 

 

 Петком- Петко Ангелов

BG-6384 Рабово

+359888439547

 

Институт по криобиология и хранителни технологии

BG- 1407 София

бул. Черни връх 53

tel.:+35929556471

www.ikht.bg

    Изследователски институт по пивоварство и малцуване

A SLADARSKY AS

CZ-12 044 Praha

Lipova 15

tel: +420224900100

www.beerresearch.cz

 

INI-Novation GmbH

DE-64291 Darmstadt

Guerickeweg 5

tel.: +4916096665764

www.ini-novation.com